A költői zsűri értékelésének szempontjai

Minden rossz
vers egyforma. Minden jó
vers másképp különbözik tőlük.
(Vörös István: Mitől jó egy vers? (részlet))

Formai szempontok
A szerző formakezelése, tudatossága, formai ismeretei; a tartalomhoz illik-e a forma; rímek használata; közhelyes, elkoptatott, agyonhasznált rímek kerülése; ne uralkodjon el a kötött forma a mondandó rovására

Tartalmi szempontok
A téma egyedi, egyéni hangú kifejtése; képzavarok, közhelyek, nehézkes megfogalmazás, kisiskolás beszédstílus kerülése; eredeti megoldások üdvözlése

Megzenésíthetőség 
A zsűri előnyben részesíti a megzenésíthető alkotásokat

Szubjektív versesztétika 
A zsűri tagjai egyéni benyomásaik, szubjektív megítélésük szerint értékelnek 

Az értékelés menete:
A zsűri tagjai – bár ismerik egymást – az értékelés során titkosan szavaznak. Ezzel biztosítjuk a verseny pártatlanságát, elfogulatlanságát, amely egy ilyen megmérettetés esetében elengedhetetlen. Az értékelés középpontjában a mű áll. A zsűritagok csak a művek értékelésére kaptak felhatalmazást, a szerzőket az esetek túlnyomó többségében nem ismerik. A Fesztivál ilyenformán nem tesz különbséget "amatőr" és "profi" nevezők között, mindenki egyenlő esélyekkel indul.

A zenei zsűrizés szempontrendszere:

Megjelenés (maximum 5 pont)
Színpadi jelenlét, alkalmazkodás a körülményekhez, viselkedés, kapcsolatteremtés és kommunikáció

Megszólalás (maximum 5 pont)
Hangolás, a hangszerek tisztasága, a használt eszközök minősége

Előadás (maximum 5 pont)
Egyéniség, eredetiség, a produkció testhezállósága

Zenész szakmai szempontok (maximum 5 pont)
Zenei tudás, hangszerelés (ha van), szólamszerkesztés (ha van), tempótartás, zenekari összhang (több zenész esetén), prozódia

Művészi szempontok (maximum 10 pont)
Szöveg és zene egysége (azaz a zene mennyire fejezi ki a szöveg, illetve vers mondanivalóját), előadói képességek, például feszültség- és hangulatteremtés, szövegérthetőség, figyelem fenntartás, játékosság (ha értelmezhető)

Szubjektív benyomások (maximum 10 pont)
Összhatás, meggyőző erő, hitelesség, ad-e valami pluszt

Elérhető maximális pontszám: 40 pont