Dalainkban alapvetően a szövegek tartalmi töltöttsége dominál, amelyek közvetítésére szolgál a zene, mint a kommunikáció egyetemes eszköze. Hangzásvilágunkra jellemző a sokféle hangszer használata, a többszólamúság, és az alapvetően akusztikus hangzás. Cseh Tamás és Dinnyés József által megkezdett útra léptünk és a mesterek munkáiból gyökereztetve alakítottuk ki saját stílusunkat.

Vándor

Gyászjelentés

A csodaszarvas üldözése